DOT. II NABORU: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).Lista Rankingowa_ostatecznaInformujemy, że zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na...

DOT II NABORU: KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Informujemy, że w dniu 25 października br. Komisja Oceny Biznesplanów zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami w ramach II naboru projektu. Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 39 Uczestników projektu, którzy...

DOT. NABÓR II: DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności dla naboru II wraz z załącznikami, które są dostępne w zakładce Dokumenty.

NABÓR II : AKTUALIZACJIA LISTY RANKINGOWEJ

W związku z rezygnacją jednego Uczestnika z listy podstawowej, poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym. Lista rankingowa
Skip to content