W związku z koniecznością złożenia w Biurze Projektu „Oświadczenia dotyczącego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ZUS” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie ewentualnego wystąpienia niedopłaty/nadpłaty składki zdrowotnej opłacanej ze środków wsparcia pomostowego w okresie styczeń-grudzień 2022r., poniżej zamieszczamy Załącznik do Aneksu w formie edytowalnej.
Jednocześnie informujemy, iż w/w dokument można złożyć wypełniony komputerowo bądź odręcznie. Niezależnie od sposobu wypełnienia oświadczenia, prosimy o jego złożenie w Biurze Projektu w formie papierowej.

Skip to content