Informujemy, że w dniu 25 października br. Komisja Oceny Biznesplanów zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami w ramach II naboru projektu.
Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 39 Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe, 18 Uczestników projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem uwzględniono na wstępnej liście rezerwowej, 1 Uczestnika projektu, którego Wniosek o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz biznesplan został odrzucony , 1 Uczestnika projektu, którego wniosek nie podlegał ocenie. Ponadto 4 Uczestników projektu, nie złożyło Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz biznesplanów.

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Rankingową. Informacja o wynikach weryfikacji ww. Wniosków została przesłana w dniu dzisiejszym na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.
Jednocześnie informujemy, że Ostateczna Lista Rankingowa zostanie opublikowana na stronie projektu po procedurze odwoławczej, tj. ok. 10 listopada br., docelowo dofinasowanie uzyska 47 Uczestników projektu.

LISTA RANKINGOWA

Skip to content