Poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).
Lista Rankingowa_ostateczna
Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: „Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze”.

Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.
W przypadku pytań, prosimy do kontakt telefoniczny pod numerem tel. 63 245 30 95 wew. 36, 28, 44 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@arrkonin.org.pl

Skip to content