W związku z rezygnacją jednego Uczestnika z listy podstawowej, poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym.

Lista rankingowa

Skip to content