Z uwagi na rezygnację jednego z Uczestników Projektu, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową. Dofinasowanie otrzymuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości &6 pkt 5 .


Lista Rankingowa_aktualizacja_13.07.2021


Skip to content