Poniżej publikujemy HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM w ramach II naboru projektu. Przypominamy, że rozmowy z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji) rozpoczynają się 22 lipca br. (miejsce spotkania z doradcą: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul. Zakładowa 4, III piętro). Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z wyznaczonym terminem rozmowy z doradcą zawodowym zgodnie z HARMONOGRAMEM.
Przypominamy, o konieczności utrzymania statusu na rynku pracy. W związku z tym prosimy o dostarczenie w wyznaczonym dniu rozmowy z doradcą zawodowym aktualnych dokumentów potwierdzających status Uczestnika, tj. np. zaświadczenia z ZUS, KRUS, PUP lub bieżącej umowy dot. zatrudnienia.

Harmonogram spotkań

Skip to content