AKTUALNOŚCI

INFORMACJA – ROZMOWY REKRUTACYJNE II NABÓR

Informujemy, że I etap rekrutacji w ramach II naboru projektu, tj. rozmowy z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej rozpoczyna się w dniu 23 czerwca br. Uczestnicy projektu zostali powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania z Komisją rekrutacyjną. Wszystkie...

LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA I NABÓR

Z uwagi na rezygnację jednego z Uczestników Projektu, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową. Dofinasowanie otrzymuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości &6 pkt 5 ....

NABÓR II – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Informujemy, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w...

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej). Lista Rankingowa_ostatecznaPobierz Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków...

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty dla...

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021 r., od godziny 8:00 przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Koninie wznowiony zostanie nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę”.Zgodnie z przyjętym w Regulaminie rekrutacji...

Zawieszony nabór!

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” w ramach II naboru został zawieszony w dniu 07.06.2021r. o godzinie 9:02.W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób...

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. Komisja Oceny Biznesplanów zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami w ramach I naboru projektu.Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 39 Uczestników projektu, którzy otrzymają...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  w ramach II naboru będą przyjmowane od dnia 07 czerwca 2021r. r., od godziny 8:00. Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za...

Skip to content