AKTUALNOŚCI

DOT. II NABORU: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SZKOLEŃ

Informujemy, że szkolenia dla Uczestników II naboru projektu będą przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy zoom w podziale na cztery grupy szkoleniowe. W załączeniu publikujemy szczegółowy HARMONOGRAM SZKOLEŃ i prosimy o zapoznanie się z nim. O...

DOT. II NABORU: WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym oraz Listę rezerwową Uczestników, którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym w ramach II naboru projektu.Ostateczna Lista...

DOT. II NABORU: DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowegoZałącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o...

DOT. II NABORU: WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym oraz listę rezerwową Uczestników, którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym w ramach II naboru projektu.Terminy szkoleń oraz...

DOT. II NABORU PROJEKTU: ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Poniżej publikujemy HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM w ramach II naboru projektu. Przypominamy, że rozmowy z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji) rozpoczynają się 22 lipca br. (miejsce spotkania z doradcą: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul....

DOT. II NABORU PROJEKTU: WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym w ramach II naboru projektu.Przypominamy, że rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca br....

LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA I NABÓR

Z uwagi na rezygnację jednego z Uczestników Projektu, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową. Dofinasowanie otrzymuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości &6 pkt 5 ....

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI W RAMACH II NABORU!

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.Około 15 lipca zostanie zamieszczona informacja w zakresie wyznaczonych terminów rozmów z doradcą zawodowym,...

Skip to content