AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2022 r. decyzją Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie oraz Biuro Projektu „Dotacja na Twoją firmę” będą czynne do godz. 13:00. Ponadto informujemy, iż w dniu 2 maja 2022 r. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w...

DOT. II NABORU: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).Lista Rankingowa_ostatecznaInformujemy, że zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na...

DOT II NABORU: KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Informujemy, że w dniu 25 października br. Komisja Oceny Biznesplanów zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami w ramach II naboru projektu. Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 39 Uczestników projektu, którzy...

DOT. II NABORU: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SZKOLEŃ

Informujemy, że szkolenia dla Uczestników II naboru projektu będą przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy zoom w podziale na cztery grupy szkoleniowe. W załączeniu publikujemy szczegółowy HARMONOGRAM SZKOLEŃ i prosimy o zapoznanie się z nim. O...

Skip to content