Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym oraz listę rezerwową Uczestników, którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym w ramach I naboru projektu.

Terminy szkoleń oraz podział na grupy Uczestników zostanie opublikowany około 20 marca br.