AKTUALNOŚCI

DOT. II NABORU: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).Lista Rankingowa_ostatecznaInformujemy, że zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na...

DOT II NABORU: KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Informujemy, że w dniu 25 października br. Komisja Oceny Biznesplanów zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami w ramach II naboru projektu. Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 39 Uczestników projektu, którzy...

DOT. II NABORU: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SZKOLEŃ

Informujemy, że szkolenia dla Uczestników II naboru projektu będą przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy zoom w podziale na cztery grupy szkoleniowe. W załączeniu publikujemy szczegółowy HARMONOGRAM SZKOLEŃ i prosimy o zapoznanie się z nim. O...

DOT. II NABORU: WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym oraz Listę rezerwową Uczestników, którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym w ramach II naboru projektu.Ostateczna Lista...

DOT. II NABORU: DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowegoZałącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o...

DOT. II NABORU: WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym oraz listę rezerwową Uczestników, którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym w ramach II naboru projektu.Terminy szkoleń oraz...

DOT. II NABORU PROJEKTU: ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Poniżej publikujemy HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM w ramach II naboru projektu. Przypominamy, że rozmowy z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji) rozpoczynają się 22 lipca br. (miejsce spotkania z doradcą: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul....

Skip to content